NPF wint Silver Award

op .

 pProawards1m(2015-06-22) Op donderdagavond 18 juni was de prijsuitreiking van de Pensioen Pro Awards 2015. Elk jaar reiken Pensioen Pro, Het Financieele Dagblad en Investment & Pensions Europe (IPE) prijzen uit voor baanbrekend werk in de pensioensector.

Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) werd gelauwerd met een zilveren medaille voor het 'beste middelgrote pensioenfonds' (fonds met een vermogen van tussen een half en twee miljard euro).

De award werd toegekend vanwege de nieuwe pensioenregeling voor Maersk en Svitzer, waarbij deelnemers hun individueel opgebouwde pensioenkapitaal op elke leeftijd - en ook gedeeltelijk - kunnen omzetten in de collectieve regeling van het fonds ('pensioen inkopen').

De jury noemt NPF een vooruitstrevend fonds dat met deze nieuwe regeling al een voorschot neemt op regelgeving voor doorbeleggen na pensioendatum. De prijs werd in ontvangst genomen door Ab Poldervaart van het bestuur van NPF.

 

Rendement per 30 april 2015

op .

 

 

20083613 l 170x140

(2015-05-19) Het rendement* over de maand april was -1,5% (benchmark -1,43%). Tot en met april was het rendement 7,7% (benchmark 6,5%). Met name op de staatsobligaties (+6,3%) en aandelen (+14,5%) werd een positief rendement behaald tot en met april.

Vanwege de sterk gedaalde marktrente sinds eind 2014 staan tegenover de positieve beleggingsresultaten echter ook hogere pensioenverplichtingen.

(* Op deze cijfers is nog geen accountantscontrole toegepast.)

 

Ontwikkeling rendement 2015

Periode

 Rendement

Benchmark

januari 2015

 5,03%

 4,48%

februari 2015

 1,22%

 0,96%

maart 2015

 2,80%

 2,45%

april 2015 -1,50% -1,43%

 

Wat betekent dit voor u?

  • Voor allen: geen directe gevolgen.

 

 

Dekkingsgraad per 30 april 2015

op .

20620532 l 170x140(2015-05-19) De beleidsdekkingsgraad* van het pensioenfonds is in april gestegen naar 113,6% (maart: 113,0%). De marktrente dekkingsgraad is gestegen naar 112,0% (maart: 110,7%). Het rendement over de maand april was -1,5% (benchmark -1,43%). Tot en met april was het rendement 7,7% (benchmark 6,5%). Met name op de staatsobligaties (+6,3%) en aandelen (+14,5%) werd een positief rendement behaald tot en met april. Vanwege de sterk gedaalde marktrente sinds eind 2014 staan tegenover de positieve beleggingsresultaten echter ook hogere pensioenverplichtingen.

(* Op deze cijfers is nog geen accountantscontrole toegepast.)

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een indicator van de gezondheid van het pensioenfonds, omdat het de verhouding weergeeft van de bezittingen van het fonds ten opzichte van de pensioenverplichtingen.

Met ingang van 2015 is de definitie van de DNB dekkingsgraad veranderd conform het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) dat op 1 januari 2015 van kracht werd. Deze zogenaamde beleidsdekkingsgraad bedraagt eind april 113,6% (maart: 113,0%).

Voor de beoordeling van de gezondheid van het pensioenfonds is het goed om te weten dat volgens het nieuwe Financieel Toetsingskader vereist is dat het pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad heeft die hoger is dan het vereist eigen vermogen van 116,3% om geen tekort te hebben.

Hoe wordt de dekkingsgraad berekend?

Eind april was de beleidsdekkingsgraad volgens de berekeningsmethode van DNB 113,6%. De methode van DNB houdt in dat bij de berekening van de pensioenverplichtingen de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) wordt gehanteerd. Tot en met 2014 werd daarnaast een driemaandsmiddeling van de rente toegepast; deze is in 2015 onder het nieuwe FTK vervallen; daar is een twaalfmaandsmiddeling van de DNB dekkingsgraad (met UFR) voor in de plaats gekomen, welke de beleidsdekkingsgraad wordt genoemd. De UFR is een risicovrije rekenrente voor langjarige contracten, waarin wegens de lange looptijd onvoldoende handel bestaat. Deze rente is dan ook niet af te dekken, daarom kijkt het pensioenfonds voor zijn renteafdekkingsbeleid naar de 'echte marktrente'. De dekkingsgraad berekend volgens deze echte marktrente, die niet gemiddeld wordt, was eind april 112,0%. Deze dekkingsgraad geeft de echte financiële positie van het pensioenfonds beter weer, vandaar dat we die ook vermelden.

Ontwikkeling van de dekkingsgraad

De DNB beleidsdekkingsgraad was 111,3% eind 2014 en bedraagt ultimo april 113,6% . De marktrente dekkingsgraad steeg van 109,6% eind 2014 naar 112,0% in april.

Op deze cijfers is nog geen accountantscontrole toegepast.

 

Wat betekent dit voor u?

  • Actieve deelnemer: de door u opgebouwde pensioenaanspraken kunnen nog niet worden geïndexeerd.
  • Gepensioneerde: de dekkingsgraad is nog onvoldoende hoog om uw pensioen te indexeren.
  • Slaper: de dekkingsgraad is nog onvoldoende hoog om de door u opgebouwde pensioenaanspraken te indexeren.

 

 

Dekkingsgraad per 31 januari 2015

op .

Dekkingsgraad 170x140(2015-02-19) Dekkingsgraad*

De markt dekkingsgraad is toegenomen van 106,9% op 31 december 2013 naar 109,6% op 31 december 2014 en naar 111,6% per 31 januari 2015. Dit is het gevolg van een dalende rente en positieve financiële markten. De DNB dekkingsgraad is in 2014 toegenomen van 107,3% op 31 december 2013 naar 115,2% op 31 december 2014.

Met ingang van 2015 is de definitie van de DNB dekkingsgraad veranderd conform het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) dat op 1 januari 2015 van kracht werd. Deze zogenaamde Beleidsdekkingsgraad zou op 31 december 2014 111,3% zijn geweest en was op 31 januari 2015 toegenomen tot 111,8%.

(* De cijfers van de dekkingsgraad zijn nog niet door de accountant gecontroleerd. De cijfers kunnen derhalve nog wijzigen.)


De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds. Als de bezittingen even groot zijn als de verplichtingen is de dekkingsgraad 100%; als de bezittingen groter zijn dan de verplichtingen is de dekkingsgraad hoger dan 100% en omgekeerd, als de bezittingen lager zijn dan de verplichtingen, is de dekkingsgraad lager dan 100%.

                     Dekkingsgraad           Dekkingsgraad
                     berekening DNB         echte marktrente

31-12-2013   107,3%                       106,9%
31-01-2014   108,4%                       105,4%
28-02-2014   108,9%                       106,0%
31-03-2014   108,9%                       106,2%
30-04-2014   108,6%                       105,9%
31-05-2014   110,4%                       106,9%
30-06-2014   110,7%                       106,9%
31-07-2014   111,2%                       107,4%
31-08-2014   114,4%                       108,1%
30-09-2014   112,1%                       109,0%
31-10-2014   112,7%                       109,5%
30-11-2014   114,4%                       109,4%
31-12-2014   115,2% / 111,3%**     109,6%
31-01-2015   111,8%**                   111,6%

(** Dit is de DNB dekkingsgraad volgens de nieuwe berekeningsmethodiek conform het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) en wordt Beleidsdekkingsgraad genoemd.)


In het vierde kwartaal is de marktrente (voor langere looptijden) opnieuw gedaald. Dit heeft een negatief effect op de dekkingsgraad doordat de waarde van de pensioenverplichtingen stijgt. Desondanks is door positieve beleggingsresultaten de marktdekkingsgraad gestegen.

Hoe wordt de dekkingsgraad berekend?

Op 31 januari 2015 was de beleidsdekkingsgraad volgens de berekeningsmethode van DNB 111,8%. De methode van DNB houdt in dat bij de berekening van de pensioenverplichtingen de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) wordt gehanteerd. Tot en met 2014 werd daarnaast een driemaandsmiddeling van de rente toegepast; deze is in 2015 onder het nieuwe FTK vervallen; daar is een twaalfmaandsmiddeling van de DNB dekkingsgraad (met UFR) voor in de plaats gekomen, welke de beleidsdekkingsgraad wordt genoemd. De UFR is een risicovrije rekenrente voor langjarige contracten, waarin wegens de lange looptijd onvoldoende handel bestaat. Deze rente is dan ook niet af te dekken, daarom kijkt het pensioenfonds voor zijn renteafdekkingsbeleid naar de 'echte marktrente'. De dekkingsgraad berekend volgens deze echte marktrente, die niet gemiddeld wordt, was eind januari 111,6%. Deze dekkingsgraad geeft de echte financiële positie van het pensioenfonds beter weer, vandaar dat we die ook vermelden.

Is de dekkingsgraad voldoende?

De beleidsdekkingsgraad van 111,8% is nog onvoldoende hoog om te indexeren. Er is nog steeds sprake van een reservetekort, met andere woorden, de toezichthouder (DNB) vindt dat ons pensioenfonds nog te weinig buffers heeft.

Wat betekent dit voor u?

  • Actieve deelnemer: de door u opgebouwde pensioenaanspraken kunnen nog niet worden geïndexeerd.
  • Gepensioneerde: de dekkingsgraad is nog onvoldoende hoog om uw pensioen te indexeren.
  • Slaper: de dekkingsgraad is nog onvoldoende hoog om de door u opgebouwde pensioenaanspraken te indexeren.