Slapers

op . Gepost in Doelgroepen

U bent slaper bij het Nedlloyd Pensioenfonds indien u in het verleden heeft gewerkt bij een van de bij het Nedlloyd Pensioenfonds aangesloten ondernemingen en toen pensioen heeft opgebouwd bij het Nedlloyd Pensioenfonds of een van haar rechtsvoorgangers. U ontvangt nu nog geen pensioen van het Nedlloyd Pensioenfonds.

Gebeurtenissen

Een aantal (persoonlijke) omstandigheden kan van invloed zijn op uw pensioen. Hierna volgt een korte uiteenzetting van de pensioengevolgen van die gebeurtenissen.

Wanneer u komt te overlijden zal, indien dit verzekerd is, voor uw partner een partnerpensioen in gaan. Of er een partnerpensioen verzekerd is kunt u terug lezen in het u laatstelijk toegezonden Uniforme Pensioen Overzicht.

Het pensioenfonds streeft er tevens naar de op premievrije pensioenrechten (slapers of gewezen deelnemers) jaarlijks toeslagen (indexatie) te verlenen gelijk aan de algemene prijsindex. Deze toeslagverlening heeft een voorwaardelijk karakter. Hetzelfde geldt voor ingegane pensioenen (gepensioneerden).